Бершадські бібліотекарі взяли участь в обговоренні професійного стандарту

Фокус-група працівників Бершадської публічної бібліотеки Бершадської міської ради взяла участь в обговоренні проєкту стандарту за професією «Бібліотекар». Під час дистанційної зустрічі, завідувачка НМВ Вінницької обласної наукової універсальної бібліотеки ім. В. Отамановського Тетяна Марченко звернула увагу на орієнтовний перелік трудових функцій і трудових дій, що входять до них, для професії «Бібліотекар».

Фокус-група бібліотекарів Бершадської публічної бібліотеки обговорила та визначила рівні важливості трудових функцій, а також запропонувала додати трудові функції, які вже сьогодні виконують бібліотекарі публічних бібліотек, це зокрема інноваційна діяльність, яка включає проектну діяльність та створення креативного бібліотечно-інформаційного продукту , цифрову освіту, інформаційну культуру, медіа грамотність, створення відео контентів та онлайн-діяльність бібліотек.

За допомогою «Шкали визначення важливості трудових функцій» були оцінені трудові функціі за частотою її використання та важливістю. Перелік трудових функцій і трудових дій сучасних бібліотекарів суттєво змінився, тож затвердження нових фахових стандартів стануть новим поштовхом для створення сучасної моделі бібліотек , формування інформаційної та мовної культури,сприяння національно-культурному відродженню , забезпечення складу бібліотечного фонду вимогам користувачів та збереження фонду, як національного надбання України.

Діяльність бібліотек вже сьогодні націлена на розвиток необхідних компетенцій, впровадження нових форм і методів роботи, зокрема створення креативного бібліотечно-інформаційного продукту, формування місцевого бібліотечного бренду,здійснення належної інформатизації бібліотек , тощо.

Щиро вдячні обласній бібліотеці за пропозицію долучитися до цікавої і корисної фахової діяльності.