Книжково-іллюстративна виставка “Україна – країна Європейських цінностей”

Україна – країна Європейських цінностей
На сьогоднішній день існує ряд припущень стосовно того, що слід розуміти під поняттям західні/європейські цінності. Вважається, що європейські цінності є глибинними смислами, життєвими орієнтаціями індивіда або груп людей, які визначають цілі життя й переконання та можуть втілюватися в соціально-політичні рухи та інститути. Наприклад, фундаментальні права і свободи людини були втілені в конституціях європейських країн, в системі поділу законодавчої, судової та виконавчої влади, в таких демократичних інститутах як свобода слова, організацій, вільних, таємних та прозорих виборів.


Тобто важливою є інституалізація цінностей, яка означає створення правових механізмів реалізації цінностей, а також установ, насамперед – органів влади, відповідальних за реалізацію та дотримання прав і свобод людини. Але цінності можуть і не бути перетворені у норми права. Це стосується, насамперед, моральних цінностей, які залишаються в європейському суспільстві потужним регулятором поведінки та взаємовідносин людей. Коли ж правові норми перетворюються на цінності, це означає, що людина вчиняє не за примусом, а за внутрішнім обов’язком.


Важливість моральних цінностей полягає саме в тому, що вони, на відміну від наукових або естетичних, визначають ставлення людей один до одного та інтегрують або розділяють людей в суспільстві. Тому, в Європі цінності вільно обираються індивідами в якості своїх життєвих устремлінь, кредо і переконань, й не потребують примусу з боку держави. Там цінності існують як внутрішній обов’язок вчиняти чесно, справедливо, гідно.
В Бершадській центральній районній бібліотеці з метою аналізу поглядів вітчизняних та зарубіжних дослідників на проблему європейських цінностей та їх інтерпретацію українським суспільством оформлено книжково-іллюстративну виставку «Україна – країна європейських цінностей».